SISTEMA VEIKIA TIK SU "MOZILLA FIREFOX" ARBA "INTERNET EXPLORER" NARŠYKLĖMIS

Šiandien 2019-11-12 13:15:31
Pirmas etapas: 2018-03-26 - 2018-03-30 nuo 16:00:00 iki 23:00:00.
Antras etapas: 2018-04-23 - 2018-04-27 nuo 16:00:00 iki 23:00:00.

moduliai

Vadybos ir ekonomikos fakultetas

021700 Inovacijų vadyba, VV, 5 sem., 10 sav. (2018-11-13 - 2019-01-31), Pramonės pr. 20
35/35

2014-2015 m.m. dalykas nevykdomas.

Verslo vadybos katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, VV

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 15 kreditai
Atsiskaitymo forma: Projektas
Dėstytojas: Modulio koordinatorė -dr. Laima Jesevičiūtė-Ufartienė

Dalyko aprašymas:
Modulio tikslas - sukurti prielaidas studentams suformuoti inovacijų kūrimo, planavimo, organizavimo ir įgyvendinimo gebėjimus, supažindinant su pokyčių vadybos instrumentais, projektų valdymo metodais. Išklausęs modulį, studentas gebės įvertinti organizacijos vidinių pokyčių poreikį ir juos įgyvendinti, panaudojant inovatyvias informacines technologijas; rengti šalies ir tarptautinius projektus; suburti ir efektyviai veikti komandoje, komunikuoti sprendžiant verslo bendradarbiavimo klausimus su tarptautinėmis organizacijomis. Modulio komponentai: Pokyčių vadyba, Inovatyvios IT, Projektų valdymas, Antroji verslo užsienio k.

021700 Inovacijų vadyba, VV, 5 sem., 10 sav. (2018-11-13 - 2019-01-31), Pramonės pr. 20
35/35

2014-2015 m.m. dalykas nevykdomas.

Verslo vadybos katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, VV

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 15 kreditai
Atsiskaitymo forma: Projektas
Dėstytojas: Modulio koordinatorė -dr. Laima Jesevičiūtė-Ufartienė

Dalyko aprašymas:
Modulio tikslas - sukurti prielaidas studentams suformuoti inovacijų kūrimo, planavimo, organizavimo ir įgyvendinimo gebėjimus, supažindinant su pokyčių vadybos instrumentais, projektų valdymo metodais. Išklausęs modulį, studentas gebės įvertinti organizacijos vidinių pokyčių poreikį ir juos įgyvendinti, panaudojant inovatyvias informacines technologijas; rengti šalies ir tarptautinius projektus; suburti ir efektyviai veikti komandoje, komunikuoti sprendžiant verslo bendradarbiavimo klausimus su tarptautinėmis organizacijomis. Modulio komponentai: Pokyčių vadyba, Inovatyvios IT, Projektų valdymas, Antroji verslo užsienio k.

021701 Asmenybė ir karjera, LO, 5 sem., 10 sav. (2018-11-13 - 2019-01-31), Pramonės pr. 20
16/40

Verslo vadybos katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, LO

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 15 kreditai
Atsiskaitymo forma: Projektas
Dėstytojas: Modulio koordinatorė - lekt. A.Arminienė

Dalyko aprašymas:
Modulio tikslas – suteikti studentams galimybę įgyti įgūdžių planuojant, organizuojant ir vertinant savo asmeninę bei profesinę veiklą besikeičiančioje aplinkoje. Išklausęs modulį, studentas gebės analizuoti darbo rinką, įsivertinti karjerai svarbius savo asmenybės ypatumus, parinkti asmeninės karjeros situaciją atitinkančius darbo paieškos būdus, parengti ir naudoti savęs pristatymo priemones gimtąja ir užsienio kalba, efektyviai prisistatyti atrankos pokalbyje, gebės parengti planą karjeros tikslams pasiekti. Modulio komponentai: Asmenybės psichologija ir saviugda, Lyderystė, Karjeros planavimas, Antroji verslo užsienio k.

021701 Asmenybė ir karjera, LO, 5 sem., 10 sav. (2018-11-13 - 2019-01-31), Pramonės pr. 20
40/40

2014-2015 m.m. dalykas nevykdomas.

Verslo vadybos katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, LO

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 15 kreditai
Atsiskaitymo forma: Projektas
Dėstytojas: Modulio koordinatorė - lekt. A.Arminienė

Dalyko aprašymas:
Modulio tikslas – suteikti studentams galimybę įgyti įgūdžių planuojant, organizuojant ir vertinant savo asmeninę bei profesinę veiklą besikeičiančioje aplinkoje. Išklausęs modulį, studentas gebės analizuoti darbo rinką, įsivertinti karjerai svarbius savo asmenybės ypatumus, parinkti asmeninės karjeros situaciją atitinkančius darbo paieškos būdus, parengti ir naudoti savęs pristatymo priemones gimtąja ir užsienio kalba, efektyviai prisistatyti atrankos pokalbyje, gebės parengti planą karjeros tikslams pasiekti. Modulio komponentai: Asmenybės psichologija ir saviugda, Lyderystė, Karjeros planavimas, Antroji verslo užsienio k.

022337 Organizacijos elgsena, MV, 8 sav. (2018-11-12 iki 2019 -01-18) 5 sem. Pramonės pr. 20
18/35

Administravimo katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, MV

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 15 kreditai
Atsiskaitymo forma: Projektas
Dėstytojas: Modulio koordinatorius - lekt. M. Šmitas

Dalyko aprašymas:
Modulio tikslas - suteikti studentams galimybę įgyti įgūdžių  analizuoti  įmonės įvaizdį kuriančius komponentus, formuojančius jos teigiamą įvaizdį. Išklausęs modulį studentas suvoks asmeninio ir organizacijos įvaizdžio atitikimo svarbą, žinos organizacinę kultūrą apibūdinančias esmines charakteristikas, gebės integruoti dalykinės etikos infrastuktūrą į  įmonės valdymą, suvoks darnios plėtros principus, kaip prielaidą socialiai atsakingo verslo vystymui, gebės apibūdinti su darbu susijusius stresorius įmonėse, streso įveikos sistemą bei įsisavins streso valdymo metodikas; įgis antrosios užsienio kalbos pagrindus. Modulio komponentai: Organizacijos įvaizdžio kūrimas, Streso valdymas organizacijoje, Organizacijos kultūra, Antroji verslo užsienio kalba.

022337 Organizacijos elgsena, MV, 8 sav. (2018-11-12 iki 2019 -01-18) 5 sem. Pramonės pr. 20
35/35

2014-2015 m.m. dalykas nevykdomas.

Administravimo katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, MV

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 15 kreditai
Atsiskaitymo forma: Projektas
Dėstytojas: Modulio koordinatorius - lekt. M. Šmitas

Dalyko aprašymas:
Modulio tikslas - suteikti studentams galimybę įgyti įgūdžių  analizuoti  įmonės įvaizdį kuriančius komponentus, formuojančius jos teigiamą įvaizdį. Išklausęs modulį studentas suvoks asmeninio ir organizacijos įvaizdžio atitikimo svarbą, žinos organizacinę kultūrą apibūdinančias esmines charakteristikas, gebės integruoti dalykinės etikos infrastuktūrą į  įmonės valdymą, suvoks darnios plėtros principus, kaip prielaidą socialiai atsakingo verslo vystymui, gebės apibūdinti su darbu susijusius stresorius įmonėse, streso įveikos sistemą bei įsisavins streso valdymo metodikas; įgis antrosios užsienio kalbos pagrindus. Modulio komponentai: Organizacijos įvaizdžio kūrimas, Streso valdymas organizacijoje, Organizacijos kultūra, Antroji verslo užsienio kalba.

022338 Ryšių su klientais valdymas, PV 5 sem., 8 sav. (2018-11-12 iki 2019 -01-18) Pramonės pr. 20
0/35

Administravimo katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, PV

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 15 kreditai
Atsiskaitymo forma: Projektas
Dėstytojas: Modulio koordinatorė - lekt. Aušra Liorančaitė-Šukienė

Dalyko aprašymas:
Modulio tikslas - suteikti studentams galimybę įgyti gebėjimų sukurti gerus santykius su klientais, juos plėtoti ir išlaikyti. Išklausęs modulį studentas gebės apibūdinti su darbu susijusius stresorius įmonėse, streso įveikos sistemą bei įsisavins streso valdymo metodikas; suvoks santykių su  klientais valdymo svarbą, gebės integruoti su klientais susijusius įmonės procesus siekiant pagerinti pardavimo ir klientų aptarnavimo efektyvumą; supras ir mokės identifikuoti komandų ir grupių veiklai įtaką darančius veiksnius, gebės nustatyti ir taikyti praktikoje tinkamas elgesio konfliktinėse situacijose strategijas, gebės spręsti konfliktus ir derėtis efektyviais būdais; įgis antrosios užsienio kalbos pagrindus.  Modulio komponentai: Streso valdymas, Efektyvus klientų valdymas, Konfliktų valdymas, Antroji verslo užsienio kalba.

022338 Ryšių su klientais valdymas, PV 5 sem., 8 sav. (2018-11-12 iki 2019 -01-18) Pramonės pr. 20
28/35

2014-2015 m.m. dalykas nevykdomas.

Administravimo katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, PV

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 15 kreditai
Atsiskaitymo forma: Projektas
Dėstytojas: Modulio koordinatorė - lekt. Aušra Liorančaitė-Šukienė

Dalyko aprašymas:
Modulio tikslas - suteikti studentams galimybę įgyti gebėjimų sukurti gerus santykius su klientais, juos plėtoti ir išlaikyti. Išklausęs modulį studentas gebės apibūdinti su darbu susijusius stresorius įmonėse, streso įveikos sistemą bei įsisavins streso valdymo metodikas; suvoks santykių su  klientais valdymo svarbą, gebės integruoti su klientais susijusius įmonės procesus siekiant pagerinti pardavimo ir klientų aptarnavimo efektyvumą; supras ir mokės identifikuoti komandų ir grupių veiklai įtaką darančius veiksnius, gebės nustatyti ir taikyti praktikoje tinkamas elgesio konfliktinėse situacijose strategijas, gebės spręsti konfliktus ir derėtis efektyviais būdais; įgis antrosios užsienio kalbos pagrindus.  Modulio komponentai: Streso valdymas, Efektyvus klientų valdymas, Konfliktų valdymas, Antroji verslo užsienio kalba.

022666 Sportinė rekreacija, SV, 5 sem., 8 sav. (2018-11-12 iki 2019-01-16)
12/30

Sporto vadybos katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, SV

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 15 kreditai
Atsiskaitymo forma: Projektas
Dėstytojas: Modulio koordinatorė - lekt. J.Simanavičienė

Dalyko aprašymas:
Programa parengta laisvalaikio atvirame ore instruktoriaus rengimo standartais, pagal Leonardo da Vinči programos projektą, tema "Europos kvalifikacijų sandara aktyvaus poilsio organizavimo instruktoriams". Programa skirta rekreacijos ir laisvalaikio organizavimo bei sporto vadybos ir sveikatos specialistų rengimui. Studentai susipažįsta su laisvalaikio industrijos plėtra, aktyvaus poilsio formomis lauke bei jų vieta laisvalaikio programose; įsisavina praktinius veiklos planavimo, organizavimo, vykdymo ir kontrolės įgūdžius; išmoksta atpažinti bei vertinti klientų galimybes ir veiklos elementus suderinti su klientų poreikiais, susipažįsta su veiklų saugumu ir organizavimo apsaugos klausimais. Modulio komponentai: Vidaus ir lauko rekreacija, Sportinė veiklos projektavimas, Antroji užsienio kalba.

022666 Sportinė rekreacija, SV, 5 sem., 8 sav. (2018-11-12 iki 2019-01-16)
30/30

2014-2015 m.m. dalykas nevykdomas.

Sporto vadybos katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, SV

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 15 kreditai
Atsiskaitymo forma: Projektas
Dėstytojas: Modulio koordinatorė - lekt. J.Simanavičienė

Dalyko aprašymas:
Programa parengta laisvalaikio atvirame ore instruktoriaus rengimo standartais, pagal Leonardo da Vinči programos projektą, tema "Europos kvalifikacijų sandara aktyvaus poilsio organizavimo instruktoriams". Programa skirta rekreacijos ir laisvalaikio organizavimo bei sporto vadybos ir sveikatos specialistų rengimui. Studentai susipažįsta su laisvalaikio industrijos plėtra, aktyvaus poilsio formomis lauke bei jų vieta laisvalaikio programose; įsisavina praktinius veiklos planavimo, organizavimo, vykdymo ir kontrolės įgūdžius; išmoksta atpažinti bei vertinti klientų galimybes ir veiklos elementus suderinti su klientų poreikiais, susipažįsta su veiklų saugumu ir organizavimo apsaugos klausimais. Modulio komponentai: Vidaus ir lauko rekreacija, Sportinė veiklos projektavimas, Antroji užsienio kalba.

024351 Prancūzų ir ispanų k. ir kultūra (pradedantiems) LO 5 sem. (2018-11-13 - 2019-01-31) Pramonės pr 20
12/25

Verslo vadybos katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, LO

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 15 kreditai
Atsiskaitymo forma: Integruotas egzaminas
Dėstytojas: Modulio koordinatorė lekt. Vida Čepulkauskienė

Dalyko aprašymas:
Modulio tikslas - įgyti studentams bendravimo įgūdžių prancūzų ir ispanų kalbomis pradiniame lygmenyje, suprasti  posakius, nesudėtingus tekstus bei paprastas frazes konkrečiose situacijose. Išklausę modulį, studentai žinos pagrindinius komunikavimo ypatumus Prancūzijos ir Ispanijos kultūrose, pagrindinius prancūzų ir ispanų kalbų tarties, rašybos, gramatinių formų ir sakinio struktūros principus, gebės bendrauti kai kuriomis kasdieninėmis temomis. Modulio komponentai: Ispanų kalba ir kultūra, Prancūzų kalba ir kultūra.

024351 Prancūzų ir ispanų k. ir kultūra (pradedantiems) LO 5 sem. (2018-11-13 - 2019-01-31) Pramonės pr 20
25/25

2014-2015 m.m. dalykas nevykdomas.

Verslo vadybos katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, LO

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 15 kreditai
Atsiskaitymo forma: Integruotas egzaminas
Dėstytojas: Modulio koordinatorė lekt. Vida Čepulkauskienė

Dalyko aprašymas:
Modulio tikslas - įgyti studentams bendravimo įgūdžių prancūzų ir ispanų kalbomis pradiniame lygmenyje, suprasti  posakius, nesudėtingus tekstus bei paprastas frazes konkrečiose situacijose. Išklausę modulį, studentai žinos pagrindinius komunikavimo ypatumus Prancūzijos ir Ispanijos kultūrose, pagrindinius prancūzų ir ispanų kalbų tarties, rašybos, gramatinių formų ir sakinio struktūros principus, gebės bendrauti kai kuriomis kasdieninėmis temomis. Modulio komponentai: Ispanų kalba ir kultūra, Prancūzų kalba ir kultūra.